DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO TIẾNG ANH BẰNG BÀI THI TOEIC PLACEMENT TEST ONLINE CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 17, KỲ THI NGÀY 23/11/2023 - CƠ SỞ HÀ NỘI

          Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học thông báo danh sách thi đánh gia trình độ đầu vào tiếng Anh bằng bài thi Toeic placement test online cho SV đại học chính quy khóa 17, kỳ thi ngày 23/11/2023 tại cơ sở Hà Nội. Danh sách chi tiết xem trong tệp đính kèm.

 Tập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: 23.11.23 Danh sach TOEIC PLACEMENT KTKTCN - KHÓA 17 Ha Noi - gửi SV_chuẩn.pdf Tải về ----- Xem: 23.11.23 Danh sach TOEIC PLACEMENT KTKTCN - KHÓA 17 Ha Noi - gửi SV_chuẩn.pdf