DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO TIẾNG ANH BẰNG BÀI THI TOEIC PLACEMENT TEST ONLINE CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 17, KỲ THI NGÀY 30/11/2023 - CƠ SỞ HÀ NỘI

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ thông báo danh sách thi đánh giá trình độ đầu vào tiếng anh bằng bài thi Toeic placement test cho SV ĐH chính quy khoá 17, kỳ thi ngày 30/11/2023. Danh sách chi tiết SV xem trong tập đính kèm.Tập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: 30.11.23 Danh sach TOEIC PLACEMENT KTKTCN - Ha Noi - Gui W.pdf Tải về ----- Xem: 30.11.23 Danh sach TOEIC PLACEMENT KTKTCN - Ha Noi - Gui W.pdf