Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản LMS tự động
11/10/2020 - Lượt xem: 9873

Media/2_SVUNETI/Images/reset-pass-lms.gif

Ghi chú

Trường hợp SV không lấy lại được mật khẩu, SV nhấn vào đường links sau để được trợ giúp: