HƯỚNG DẪN SV SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THAM GIA HỌC TẬP GOOGLE MEET

Nhà trường Hướng dẫn sinh viên sử dụng điện thoại để tham gia học tập Google Meet bằng email @uneti.edu.vn bằng Video Clip hướng dẫn sinh viên cách thực hiện như sau:

- Video Clip 1 hướng dẫn thực hiện tạo work profile đối với sinh viên có email đang sử dụng bình thường (trường hợp 1).

Nhấn vào đường link để xem Video https://youtu.be/2SyOPA-nNZ4

Nếu SV xem video clip 1 chưa thực hiện được, SV xem hướng dẫn trong file tài liệu hướng dẫn đính kèm cuối bài viết này.

- Video Clip 2 để nhận biết đối với các bạn có tài khoản email đã bị khóa hoặc chưa kích hoạt (trường hợp 2). Trường hợp này sinh viên cần thực hiện theo thông báo của Nhà trường để khôi phục và xác thực 2 bước email của mình.

Nhấn vào đường link để xem Video https://youtu.be/FIZU9VZ0FnU

 

Hướng dẫn chi tiết xem trong tệp đính kèm: Tập tin đính kèm