HỖ TRỢ / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CỔNG THÔNG TIN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS.UNETI.EDU.VN)

Nếu cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc về tài khoản LMS, SV nhấp vào liên kết này: https://meet.google.com/inh-mome-ioo. Thời gian từ 8:30 đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ. Ngày thứ 3, hàng tuần (trừ ngày lễ, tết...).

LMS giúp phát huy tinh thần tự học và khuyến khích các phương pháp sư phạm đa dạng. Người học có thể truy cập các khóa học từ bất kỳ nơi đâu, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

 

1. SV Đăng ký cấp mới tài khoản hoặc reset mật khẩu LMS (SV không tự reset mật khẩu được)

           - SV đề nghị trực tiếp tại bộ phận Một cửa tại các địa điểm đào tạo.

           - SV đề nghị trực tuyến trên Web ( https://support.uneti.edu.vn), App (Uneti Online).

2. Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản LMS tự động (Hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu LMS): SV xem hướng dẫn ở Phụ lục 1 của bài viết này.

3. Hướng dẫn sinh viên sử dụng Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS: SV xem trong Phụ lục 2.

4. Hướng dẫn cài đặt LMS trên máy tính, smart phone, máy tính bảng: SV xem trong Phụ lục 3.

  

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHỤ LỤC 1, 2, 3.

 

PHỤ LỤC 1

Media/2_SVUNETI/Images/reset-pass-lms.gif
PHỤ LỤC 2
 

 

PHỤ LỤC 3Tập tin đính kèm

Tải về ----- Xem: Huong Dan Su DUng LMS .pdf Tải về ----- Xem: Huong Dan Su DUng LMS .pdf