HỖ TRỢ / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI EMAIL (Theo miền @uneti.edu.vn hoặc @sv.uneti.edu.vn)

Nếu cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc, SV nhấp vào liên kết này: https://meet.google.com/inh-mome-ioo . Thời gian từ 8:30 đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ. Ngày thứ 3 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết...).

 

1. SV cần giải đáp các vấn đề như sau:    

     - Cấp mới tài khoản Email

     - Mở khóa email (Vô hiệu hóa).

     - Mở khóa email (Bảo mật 2 bước).

     - Đổi tên tài khoản email.

     - Reset mật khẩu email.

     - Thay đổi số điện thoại xác minh hai bước.

SV đề nghị trực tiếp tại bộ phận Một cửa tại các địa điểm đào tạo.

SV đề nghị trực tuyến trên Web ( https://support.uneti.edu.vn), App (Uneti Online).

2. Hướng dẫn thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản email: SV xem phụ lục 2.

3. Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu email - khôi phục lại mật khẩu email (email đã đặt bảo mật 2 lớp): SV xem phụ lục 3.

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRONG PHỤ LỤC 2, 3

 

PHỤ LỤC 2

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-1.gif

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-2.gif

 

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-3.gif

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-4.gif

PHỤ LỤC 3

Media/2_SVUNETI/Images/pl3-lay-lai-pass-email-1.gif

Media/2_SVUNETI/Images/pl3-lay-lai-pass-email-2.gif
Media/2_SVUNETI/Images/pl3-lay-lai-pass-email-3.gif