HỖ TRỢ / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI EMAIL (Theo miền @uneti.edu.vn hoặc @sv.uneti.edu.vn)
30/11/2020 - Lượt xem: 31640

HỖ TRỢ / HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI EMAIL (Theo miền @uneti.edu.vn hoặc @sv.uneti.edu.vn)

Nếu cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc, SV vào phòng họp zoom ID: 9332864880, Pass: uneti. Thời gian từ 8:30 đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ. Các ngày thứ 3, 5 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết...).

 

1. SV Đăng ký các vấn đề như bên dưới, click vào "FORM ĐĂNG KÝ" và điền thông tin vào mẫu form:

- Email: Reset mật khẩu email (Do SV quên, mất ... mật khẩu email)
- Email: Mở khóa email (Đã bị hệ thống vô hiệu hóa - Khóa tài khoản email)
- Email: Mở khóa email (Do chưa thiết lập bảo mật 2 bước)
- Email: Cấp mới tài khoản email (Do SV chưa có tài khoản email do trường cấp)
- Email: Đổi tên tài khoản email (Do SV chuyển lớp danh nghĩa)
- LMS: Cấp mới tài khoản LMS (Do SV chưa có tài khoản LMS do trường cấp)
- LMS: Reset mật khẩu LMS (SV tự reset mật khẩu LMS theo hướng dẫn, nếu SV không tự reset được thì đ.ký)

FORM ĐĂNG KÝ

Ghi chú: Trường hợp sinh viên bị khóa, bị xóa tài khoản email => Đề nghị SV vào phòng trực zoom để trao đổi và giải quyết

2. Hướng dẫn thiết lập bảo mật 2 lớp cho tài khoản email

3. Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu email - khôi phục lại mật khẩu email (email đã đặt bảo mật 2 lớp)

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỤC 2 VÀ MỤC 3

 

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-1.gif

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-2.gif

 

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-3.gif

Media/2_SVUNETI/Images/pl1-baomat2buoc-4.gif
 

 

Media/2_SVUNETI/Images/pl3-lay-lai-pass-email-1.gif
Media/2_SVUNETI/Images/pl3-lay-lai-pass-email-2.gif
Media/2_SVUNETI/Images/pl3-lay-lai-pass-email-3.gif