THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC PHẦN QUỐC PHÒNG 1 VÀ HỌC PHẦN QUỐC PHÒNG 2

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên đăng ký học lại Học Lại Quốc Phòng 1 và 2 tại cơ sở Hà Nội theo nội dung đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFTTlxK032X8V7zI1CnQaiAMPV-T6bVl9j-3DEDZUyHXpHKA/viewform.

- Thời gian đăng ký: 25/10/2023 - 01/11/2023

- Thời gian học dự kiến: Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 05/11 - 24/12

1. Giáo dục quốc phòng - HP1: Tiết 1-6

2. Giáo dục quốc phòng - HP2: Tiết 9-12